O klubach wiedzy

Pierwsze biblioteczne kluby wiedzy powstały w 2015 r. w Bibliotece Publicznej w Chicago z inicjatywy amerykańskiej organizacji non-profit Peer 2 Peer University (P2PU). Od tego czasu model “klubowego” uczenia się rozpowszechnił się w bibliotekach oraz innych lokalnych instytucjach i organizacjach w różnych krajach Ameryki Północnej, Afryki Wschodniej i Europy. W 2020 roku, dzięki współpracy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z Peer 2 Peer University oraz wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, kluby wiedzy powstaną także w polskich bibliotekach.

Często zadawane pytania

Co to jest klub wiedzy?

Klub wiedzy to grupa osób, które spotykają się regularnie po to, by wspólnie się czegoś uczyć. Kluby wiedzy są:

  • otwarte dla wszystkich zainteresowanych,
  • nieodpłatne,
  • cykliczne (uczestnicy kluby spotykają się zazwyczaj 6-8 razy).

Spotkania klubów prowadzą moderatorzy, którzy nie są nauczycielami. Zwykle nie posiadają oni specjalistycznej wiedzy z dziedzin, o których jest mowa na spotkaniach. Pełnią rolę przewodników po zasobach wiedzy, wspierają uczestników klubów wiedzy i przygotowują miejsce na spotkania.

Z jakich materiałów można korzystać w klubach wiedzy?

Kluby wykorzystują przede wszystkim bezpłatne kursy online. Niektóre zasoby przygotowuje Peer 2 Peer University, lecz zdecydowana większość materiałów pochodzi z internetu. Można skorzystać z dowolnych zasobów edukacyjnych, o ile będą one dostępne dla uczestników nieodpłatnie, a korzystanie z nich będzie zgodne z prawem i zasadami ich udostępniania.

Czy uczestnictwo w spotkaniach klubu wiedzy wiąże się z jakimikolwiek opłatami?

Nie. Kluby wiedzy są dla uczestników bezpłatne.

Czy po ukończeniu cyklu spotkań uczestnicy otrzymają certyfikaty?

Ani Peer 2 Peer University, ani partnerzy projektu nie wydają certyfikatów uczestnictwa w kursach i spotkaniach klubów wiedzy. W przypadku kursów, z których korzystają kluby wiedzy, istnieje czasem możliwość otrzymania certyfikatu, jednak takie certyfikaty zazwyczaj są odpłatne. Jeśli potrzebujesz potwierdzenia udziału w spotkaniach swojego klubu wiedzy, skontaktuj się z moderatorem.

Co to jest Peer 2 Peer University?

Peer 2 Peer University to organizacja non-profit, której siedziba znajduje się w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, a członkowie zespołu pracują w różnych krajach: w USA, Kanadzie i Republice Południowej Afryki. Misją P2PU jest stwarzanie możliwości edukacyjnych dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, jako alternatywy dla podstawowej oferty szkolnictwa wyższego.

Czego dotyczy projekt “Learning Circles in Libraries”?

“Learning Circles in Libraries” (Kluby wiedzy w bibliotekach) to 3-letni projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych). FRSI jest liderem projektu, a naszymi partnerami są: Peer 2 Peer University (Stany Zjednoczone), Stadt Kőln (Niemcy), Fundatia Progress (Rumunia), Biblioteca Lucio Craveiro da Silva (Portugalia) oraz Suomen eOppimiskeskus ry (Finlandia).

Celem projektu jest ułatwienie osobom dorosłym dostępu do przydatnych treści online, wsparcie w zdobywaniu wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności uczenia się przez całe życie, z wykorzystaniem metodologii “learning circles” stworzonej przez P2PU. W ramach projektu:

  • przeprowadzamy badania i przygotowujemy zasoby edukacyjne, które zostaną udostępnione w językach wszystkich partnerów projektu,
  • upowszechniamy metodologię “klubów wiedzy”,
  • przygotowujemy ekspertów, którzy przeszkolą moderatorów klubów wiedzy,
  • przeprowadzamy szkolenia dla moderatorów, którzy będą prowadzić w bibliotekach kluby wiedzy.

Kto może założyć klub wiedzy i prowadzić spotkania?

Każdy! Utworzenie klubu wiedzy nie wiąże się z żadnymi opłatami.Wystarczy założyć konto na platformie P2PU. Przygotowujemy zasoby edukacyjne dla moderatorów, które będą udostępniane w języku polskim na tej stronie.