Moderowanie

W ramach projektu “Learning Circles in Libraries”, który koordynuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, już w 2020 roku w polskich bibliotekach powstaną kluby wiedzy.

Klub wiedzy to grupa osób, które spotykają się regularnie w danym miejscu (np. w bibliotece) - po to, by wspólnie się czegoś uczyć. Osoby uczestniczące w spotkaniach korzystają z zasobów wiedzy dostępnych w internecie, uczą się od siebie nawzajem, a wsparcie zapewnia im moderator. Moderatorzy nie muszą być specjalistami w dziedzinach, których dotyczą kursy. Dlatego moderatorem - po przeszkoleniu i przygotowaniu - może zostać każdy.